Ilmalämpöpumput

Lämpöpumput Suomen olosuhteissa

Rakennusten lämmitykseen käytetään Suomessa hieman yli neljäsosa kaikesta energiasta. Pientalojen osalta osuudet ovat vielä suurempia; huonetilojen lämmitys vastaa jopa 40–60 prosenttia ja käyttöveden lämmitys noin 10–25 prosenttia kotitalouden koko energiankäytöstä.
Kaikkien öljyllä ja sähköllä lämmittävien kannattaa hankkia ainakin ilmalämpöpumppu. Investoinnin kannattavuus on hyvä, sillä kustannukset ovat pienet ja säästö iso. Parhaiden lämpöpumppujen vuosilämpökerroin on yli viisi, eli pumppu tuottaa vuodessa viisinkertaisesti lämpöä verrattuna sen käyttämään sähköön. Lämpöpumppujen suorituskyky on parantunut viime vuosina huomattavasti erityisesti kylmissä olosuhteissa
Suomessa lämpöpumppujen mahdollisuuksia energian ja rahan säästämiseen ei ole vielä hyödynnetty lainkaan riittävissä määrin: maassamme on 1,2 miljoonaa pientaloa, joiden lämmityksessä voitaisiin saavuttaa nopeita säästöjä korvaamalla tai täydentämällä vanhaa sähkö- tai öljylämmitystä lämpöpumpulla.
Lämmityskauden pituus on eteläisessä Suomessa 250 vuorokautta. Viimeisten kolmen talven aikana pakkanen on ainakin hetkellisesti käynyt 20 astetta kireämpää Vantaalla keskimäärin viitenä, Tampereella kahdeksana ja Jyväskylässä 12 talvipäivänä.

Miten valitset hyvän lämpöpumpun?

1. Melu. Paraskaan ilmalämpöpumppu ei ole hyvä, jos se on liian äänekäs. Ääneen kannattaa kiinnittää huomiota.
2. Ilmavirtauksen ohjaus. Lämmitystoiminnossa ilmaa pitäisi pystyä ohjaamaan huonetilassa alaspäin, lattianrajaa kohti. Jäähdytystoiminnolla viileä ilma pitäisi pystyä ohjaamaan ylöspäin, katonrajaan. Tällä voidaan välttää vedon tunteen syntyminen.
3. Ihmisten tunnistaminen. Automatiikat pystyvät tunnistamaan tilasta ihmiset ja liikkuvat ihmiset. Ilmalämpöpumpun automatiikka pystyy ohjaamaan ilmavirran pois ihmisistä ja myös kytkemään itsensä energiansäästötilaan silloin, kun tilassa ei oleskella.
4. Takkatoiminto. Suomalaisissa taloissa on lisäksi hyvin usein tulisija. Miten se tulisijan lämpö pystytään maksimaalisesti hyödyntämään yhdessä ilmalämpöpumpun kanssa on aina hyvä kysymys, eli löytyykö sieltä takkatoiminto.
5. Etäohjaus. Kaukosäädin on usein hukassa, mutta tänä päivänä etäohjauksella kaukosäätimen saa kännykkään.
6. Muotoilu: miten sisäyksikkö sopii tyyliltään ja kooltaan kohteeseen. Kompakti koko on aika oleellinen asia, eli mitä pienempi se on, sen helpompi sille on sijoituspaikka löytää.

Sähköliitännät ilmalämpöpumpulle

Perusasennuksen edellytys ilman sähkötöistä syntyviä lisäkuluja on, että ulkoyksikön läheisyydessä on sähköt maadoituksella ilmalämpöpumpun kytkemistä varten. 

Sähköissä tulee huomioida ilmalämpöpumpun tuoma lisäkuormitus. Sähköt varustetaan tarvittaessa turvakytkimellä. Sähköt on suositeltavaa olla valmiina ulkopuolella, mutta ne voidaan tarvittaessa tuoda putkikanavassa sisäkautta ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä. Tällöin sisäpuoliset sähkövedot toteutetaan pintavetoina. Sähkötyöt voidaan tilata myös ilmalämpöpumppuasentajalta. 

Ulkoyksikön telineen valinta seinätelineen ja maatelineen välillä

Seinäteline joka kiinnitetään ulkoseinärakenteeseen. Seinärakenteesta ja sijoituspaikasta riippuen seinätelineen kautta voi tulla ulkoyksikön toiminnan ääniä, jotka saatetaan kokea sisällä haitallisina. Mahdolliset seinätelineen kautta välittyvät äänet voidaan maatelineelle. Maatelineen asennuksessa on huomioitava, että alustan tulee olla routimaton, sekä kova ja painumaton. Kovaksi alustaksi soveltuu hyvin betonilaatat, jotka on asennettu asennushiekan varaan. Maatelineessä on säätöjalat, mutta on suositeltavaa, että betonilaatat on asennettu asennushiekan varaan samaan korkoon. Maateline voidaan asentaa myös terassin, parvekkeen, pihakivetyksen, betonitason, tai asfaltin päälle.  

Ilmalämpöpumpun säännöllinen puhdistus

Suodattimet on hyvä imuroida 2-4 viikon välein, riippuen käytöstä. Puhdista suodattimet kummaltakin puolelta. Karkeasuodattimet ja ionisaattorin voi tarvittaessa puhdistaa kevyesti myös vedellä ja miedolla pesuaineella. Ulkoyksikön kennostoon saattaa ajan myötä tarttua siitepölyä, ruohoa ja muuta pientä roskaa. Ulkoyksikön kennonpuhdistus tehdään tarpeen mukaan, noin parin vuoden välein. Ulkoyksikön kennoston voi harjata kevyesti esimerkiksi autoharjalla, jonka jälkeen se huuhdellaan vedellä. Huuhtelu on helppo tehdä kastelukannulla tai varovasti vesiletkulla välttäen suurta vedenpainetta, jotta lamellit eivät vioitu.

Hinnat

 • Sisäyksikön asennus max. 2,5 m korkeuteen
 • Ulkoyksikön teline valintojen mukaisesti asennettuna. Seinätelineen osalta asennus max. 1,5 m korkeuteen. Maatelineen osalta asennus valmiille kantavalle ruotimattomalle alustalle
 • Ulkoyksikön vaimenninkumi tai jousi sarja (4 kpl) ja sen asennus
 • Ulkoyksikön asennus
 • Eristetyt kylmäaineputket ja niiden asennus ulko- ja sisäyksikön välille, max. 4 m
 • Sähköistys ulkoyksikön ja sisäyksikön välille tarvikkeineen
 • Sisäyksikön kondenssivesiputki ja sen asennus kylmäaineputkien kanssa samaan koteloon
 • Ulkopuolen asennuskanavasarja putkituksille asennuksineen, max. 4 m
 • Reiän poraaminen puurunkoiseen ulkoseinään sisäyksikön putkiyhteen kohdalle, max. 30 cm paksu seinä ja max. 3,5 m korkeuteen maanpinnasta.
 • Reiän suojaputki ja sen asennus, muoviputki.
 • Laitteiston sähkösyöttö maadoitetulta pistorasialta, tai turvakytkimeltä pintavetona, max. 4 m
 • Järjestelmän tyhjiöinti
 • Laitteiston testaus
 • Asennuspöytäkirjan laatiminen
 • Käyttöopastus laitteelle perustoimintojen osalta
 • Opastus omatoimisesti toteutettavien huoltotöiden osalta
 • Töistä syntyneiden roskien keruu tilaajan osoittamaan paikkaa

Asennuksiin ei sisälly

 • Asennuspaikan edusta raivaus, kuten huonekalujen siirto
 • Huonekalujen jne.. suojaaminen asennuksessa syntyvältä pölyltä (huomioi timanttiporaus)
 • Maatelineen alustan maarakennustyöt
 • Mahdolliset rakennustelinetyöt
 • Ulkoyksikön kondenssiveden johtaminen pois laitteelta

Lisätyöt

Perusasennuksista poikkeavat asennukset on mahdollista toteuttaa lisätöinä. Lisätyöt joiden laajuus pystytään määrittämään vasta työmaalla, hinnoitellaan tapauskohtaisesti työmaalla asentajan toimesta. Lisätöistä sovitaan ennen asennuksen aloittamista asentajan kanssa erikseen. 

Rakennustelinetyökustannukset

normaalista poikkeaviin asennuskorkeuksiin määritetään tapauskohtaisesti.Muunmuassa kodin lemmikit, tulisijankäyttö ja keittiön sijainti vaikuttavat lian kertymiseen ilmalämpöpumpun sisäyksikköön, mikä heikentää sen toimintaa ja saattaa johtaa hajuhaittoihin. Tällöin pumpulle olisi hyvä tehdä puhdistushuolto. Puhdistushuolto suositellaan tehtäväksi noin 4-8 vuoden välein. Siihen, kuinka usein pumppu tulisi huoltaa, vaikuttaa pumpun malli, sekä tila, jossa sitä käytetään. 

SKJ Palvelut Oy tarjoaa puhdistushuollon hintaan 250 €, sis. alv 24 %

Puhdistushuollossa sisäyksikön kuoret puretaan, kennot ja roottori harjataan, höyrypestään ja desinfioidaan. Ulkoyksikön kennot harjataan ja kylmäaineet mittaroidaan.

 

kotitalousvähennys

Ilmalämpöpumpun asennuksen kotitalousvähennys Ilmalämpöpumpun perusasennuksen töiden osuus, sekä mahdolliset lisätyöt kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin. Vähennys on 40% arvonlisäverollisesta työn osuudesta ja vähennys suoritetaan ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta.

 Kotitalousvähennys.fi

Juha Peltonen
Juha Peltonen

Ilmalämpöpumppu asennukset

0400758860 

Ota yhteyttä

3 + 14 =